Zakaj je kršitev patenta tako pogost pojav

Zakaj je kršitev patenta tako pogost pojav

Patentni sistem, ki danes obstaja v Evropi, je rezultat številnih odločb in sodb, ki so oblikovale zgodovino patentnih zakonov. Nekatere odločitve so bile manj pomembne, druge pa so imele velik vpliv in spremenile zakone o patentih in načinu dojemanja patentov in tako so preprečevale kršitev patenta. 

Vsaka sodba je spremenila nekatere vidike patentnega prava. Medtem ko so nekateri oblikovali zakone o patentih, so drugi na novo opredelili merila za določitev upravičenosti patenta. Nekateri so dvomili o patentiranju abstraktnih idej, naravnega pojava in naravnih zakonov in tako je skozi leta in leta prišlo do zelo natančnih določil, kdaj se pojavi kršitev patenta. 

Različni vidiki kršitve patentov

Kršitev patenta na splošno spada v dve kategoriji: dobesedna kršitev in kršitev po doktrini enakovrednih. Izraz dobesedna kršitev pomeni, da ima vsak element, naveden v zahtevku, enako ujemanje v domnevno kršeči napravi ali postopku. 

Tudi če ni dobesedne kršitve, se lahko krši zahtevek po doktrini enakovrednih, če katerikoli element obtoženega pripomočka ali postopka opravlja v bistvu enako funkcijo, v bistvu na enak način, da doseže v bistvu enak rezultat. 

Kako veste, ali vaš izdelek ali postopek krši patent? 

Seveda se lahko zgodi, da ne veste, da kršite patent. Poznavanje lastnega področja zahteva pregled vseh ustreznih patentov in prijav z iskanjem po svobodi upravljanja, znano tudi kot iskanje kršitev patentov. Kršitev patenta preiskuje posebne patentne zahtevke, na katere lahko krši vaša predlagana inovacija. Rezultat te vrste raziskav je ocena tveganja kršitve obstoječega patenta z vašo novo tehnologijo. 

Da bi se izognili kršitvam patentov, je najbolje, da v začetku inovacijskega cikla opravite ustrezen pregled in tako preprečite neljubo kršitev patenta. Vaš izdelek bo tako dan na trg brez bojazni, da kršite patent. Naložbe v tovrstne raziskave kažejo skrbnost pri prihodnjih primerih kršitev. Čeprav je ta postopek podoben iskanju patentabilnosti, sta si različna, ker imata različne namene.