Postopek varjenja poteka v zahtevnih pogojih dela

Postopek varjenja poteka v zahtevnih pogojih dela

Različne metode spajanja kovin se v metalurgiji uporabljajo že tisočletja, v 19. stoletju pa so se razvile najnaprednejše metode varjenja, ki jih poznamo še danes. Seveda pa je varjenje od tedaj močno napredovalo, zato ni nič presenetljivega, da nam je danes na voljo ogromno različnih metod. Postopek varjenja poteka pri ekstremno visokih temperaturah, z dodajanjem drugih kovin ali plinov pa povzroči, da se dva kosa med seboj povežeta v celoto.

Varjenje v različnih okoljih

Postopek varjenja se danes uporablja v različnih industrijskih obratih, servisnih delavnicah, manjkati pa ne sme tudi v domači delavnici. Pri tem se uporabljajo različni varilni aparati, katerih izbira je odvisna od tehnike varjenja, prav tako pa so nam na voljo varilni aparati različnih zmogljivosti. Čeprav so nekatere tehnike dokaj enostavne, pa je zaradi zahtevnih pogojev varjenja potrebno poskrbeti predvsem za ustrezno varnost pri delu. Pri varjenju je potrebno obvezno uporabljati zaščitno opremo, ustrezno delovno obleko, rokavice in varilno masko, vse to ponuja Iskra varjenje

Različne tehnike varjenja služijo različnim namenom

Bistvo kakovostnega varjenja je, da je varjeni spoj dveh kosov kovin kakovosten in močan. Od tega je odvisna uporabnost, nosilnost in trpežnost končnega izdelka, zato ni vseeno, kako se varjenja lotimo. Predvsem je najprej potrebno izbrati najbolj primerno tehniko varjenja, katere izbiro je potrebno prilagoditi predvsem namenu končnega izdelka in temu, kakšne zvare želimo doseči.

Med najpogostejšimi tehnikami varjenja je MIG/MAG varjenje, pri katerem se uporablja neoplaščena elektroda. Pri varjenju MIG se za zaščito uporablja plin inertni argon, lahko tudi helij, pri MAG varjenju pa se za zaščito običajno uporablja ogljikov dioksid. Pri obeh tehnikah gre za enostaven postopek in se ga uporablja pri spajanju debelejših materialov. Nekoliko bolj zahtevo je TIG varjenje, pri katerem se uporablja netaljiva Wolframova elektroda, material za zvar pa se dodaja. Postopek je poseben zaradi tega, ker varilcu omogoča večji nadzor varjenja, hkrati pa zagotavlja močnejše in kakovostnejše zvare.