Korporativna strategija

Korporativna strategija

Naloga same  korporativne strategije je maksimiranje vrednost za delničarje, kar pomeni, da je vrednost podjetja kot celote večja od vsote njegovih delov. Korporativna strategija je stalni proces, zlasti v današnjih nestabilnih konkurenčnih okoljih, kjer dobiček kar precej niha. Dosledno zagotavljanje ustvarjanja vrednosti zahteva, da podjetja izboljšujejo svoje sposobnosti in redno preverjajo svoje strategije.

Kako deluje korporativna strategija oziroma čemu je namenjena ?

 Korporativna strategija je  lahko opredeljena kot celostni načrt ali trik, ki se uporablja za uspeh v določeni zadevi. V poslovnem smislu se  korporativna strategija obravnava kot sredstvo za doseganje cilja podjetja. V velikem podjetju obstaja več oddelkov, enot ali oddelkov, ki se ukvarjajo s številnimi podjetji. V takšni organizaciji obstajajo tri primarne ravni upravljanja, tj. korporativna, poslovna in funkcionalna raven. Na vsakem področju je treba pripraviti ustrezno strategijo, najbolje s pomočjo strokovnjakov.

Na različnih ravneh upravljanja ustrezni organ oblikuje različne vrste strategij. Ljudje pogosto primerjajo poslovno strategijo in korporativno strategijo, zato vam predstavljamo razlike med tema dvema izrazoma.

Razlike med korporativno in poslovno strategijo

Prva razlika med korporativno strategijo in poslovno strategijo je ta, da je poslovna strategija ta, ki so jo oblikovali poslovni menedžerji za krepitev splošne uspešnosti podjetja. Korporativna strategija pa je je navedena v izjavi o poslanstvu, ki pojasnjuje vrsto podjetja in končni cilj podjetja. Poslovna strategija upravlja na srednji ravni korporativna strategija pa upravlja vodstvo na najvišji ravni. Prav tako pa je razlika tudi v dolgoročnosti strategije. Strategija je lahko dolgoročna ali pa kratkoročna. 

Korporativna strategija je bistvo procesa strateškega načrtovanja. Določa cilj rasti podjetja oziroma samo smer, čas, obseg in hitrost rasti podjetja. Poudarja vzorec poslovnih potez in ciljev v zvezi s strateškimi interesi, v različnih poslovnih enotah, proizvodnih linijah, skupinah strank itd. Določa, kako bo podjetje dolgoročno ostalo trajnostno. Z dobro korporativno strategijo se lahko popelje podjetje med ene izmed najbolj uspešnih in vodilnih podjetji. Za korporativno strategijo morate imeti zares dober tim strokovnjakov.