Select Page

Fasaderstvo in gradbeništvo

Kdo je gradbeni delavec?

Gradbeni delavec je nekdo, ki naredi veliko osnovnih nalog, ki zahtevajo fizično delo na gradbiščih.

Kaj dela gradbeni delavec?

Gradbeni delavci delajo na vseh gradbiščih. Zadolženi so za širok spekter nalog, od zelo enostavnih do izredno težkih in nevarnih. Čeprav je za veliko nalog, ki jih opravljajo, potrebno nekaj usposabljanja in izkušenj, večina delovnih mest običajno zahteva malo spretnosti, ki se jih lahko hitro nauči.

Gradbeni delavec običajno naredi naslednje:

– očisti in pripravi gradbišča z odstranjevanjem odpadkov in možnih nevarnosti

– natovarja ali raztovarja gradbene materiale, ki se uporabljajo v gradbeništvu

– gradi ali razdira barikade, beton, gradbene odre in druge začasne strukture

– koplje jarke, zapolnjuje luknje ali stisne zemljo za pripravo na gradnjo

– upravlja težjo opreme in stroje, ki se uporabljajo v gradbeništvu, kot so mešalniki betona

– pomaga drugim obrtnim delavcem pri njihovih nalogah

– bere gradbene načrte in sprejema navodila od ljudi, za katere dela

Gradbeni delavci se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi v zvezi z gradnjo v vseh fazah gradnje. Čeprav je večina generalistov – to so tisti, ki nameščajo barikade, stožce in markerje za nadzor prometa, so mnogi drugi specialisti. Npr. za tiste, ki delajo s stroji in opremo, ki polagajo beton ali asfalt na cestah, je bolj verjetno, da se specializirajo na teh področjih.

V nadaljevanju so gradbeni delavci specializirani za naslednja področja:

– gradnja domov in podjetij

– rušenje stavb

– odstranjevanje nevarnih snovi

– gradnja avtocest in cest

– kopanje predorov in rudniških jaškov.

Gradbeni delavci uporabljajo različna orodja in opreme. Nekatera orodja so preprosta, kot so metle in lopate; druga oprema je bolj zapletena, kot npr. pnevmatska kladiva in geodetske naprave. S posebnim usposabljanjem lahko delavci pomagajo pri prometu in uporabi eksplozivov ali hidravličnih vrtalnih strojev za kopanje predorov. Lahko se naučijo uporabljati laserske žarke ali postanejo certificirani za odstranjevanje azbesta, svinca ali kemikalij.

Gradbeni delavci pomagajo obrtnikom, kot so električarji in tesarji, pri različnih temeljnih nalogah. Lahko nosijo orodja in materiala ali pomagajo z opremo. Npr. lahko delajo s cementom in tako pomagajo zidarjem. Drugi pa lahko pomagajo pri čiščenju opreme in odlaganju odpadkov.

 

V nadaljevanju so navedeni primeri poslov, ki so povezani s pomočniki: 

– kamnoseki in keramičarji

– tesarji

– električarji

– slikarji in zidarji

– vodovodarji

– krovci.

Kakšno je delovno mesto gradbenega delavca?

Gradbeni delavci so v letu 2010 predstavljali približno 1 milijon delovnih mest, od katerih je bilo 59% zaposlenih v gradbeništvu. Približno 23% gradbenih delavcev je bilo samozaposlenih. Nekateri delavci delajo na velikih višinah in na prostem v vseh vremenskih pogojih. Od nekaterih se lahko zahteva, da delajo v predorih. Uporabljati morajo zamaške za ušesa okoli glasne opreme in nositi zaščitne rokavice, zaščitna očala in drugo zaščitno opremo.